Kunden i centrum

Amesto tilstræber en markedsorienteret filosofi. Vores målsætning er at give kunderne den bedstmulige service. De, der arbejder tættest på kunderne, kan påvirke kundernes oplevelse af Amesto. Derfor skal vores medarbejdere have frihed, myndighed og ansvar for at handle.

Perfektion, professionalisme og servicemindedhed

Vi ønsker, at Amesto skal være kendt for sin dygtighed. Det indebærer:

  • At føre an i udviklingen inden for vores driftsområder.
  • At være opmærksomme på konkurrenternes fremskridt og tilegne os og forbedre de ønskede ændringer.
  • At producere og tilbyde kvalitetsprodukter og serviceydelser med den bedste teknologi til den lavest mulige pris.
  • At optræde professionelt over for markedet og over for kolleger, så det er en fornøjelse at være ansat i vores koncern.

Omkostningsbevidsthed og ressourceoptimering

Amesto skal skabe resultater med et lavere ressourceforbrug end vores konkurrenter. Vi skal altid afprøve metoder og teknikker og benytte mere rationelle arbejdsmetoder. Amesto skal investere intensivt i de udvalgte markeder, hvor der forekommer vækstmuligheder, og vi skal prioritere nødvendige investeringer for at skabe resultater.


Retfærdige aftaler for kunder og leverandører

Vi ønsker at have klare, retfærdige aftaler med kunder og leverandører. Vi sælger vores egne produkter
og taler ikke ufordelagtigt om vores konkurrenter. For at bevare vores integritet modtager vi ikke gaver fra vores kunder (ud over almindelige, mindre opmærksomheder).

Respekt for individet – vilje til omstilling

Det er vores mål at få medarbejderne til at trives ved at behandle hver enkelt individueltog med respekt. Medarbejderne skal opfordres til at udvikle deres evner, og vi skal tilstræbe ansættelsessikkerhed i koncernen. Medarbejderne skal være fleksible og skal kunne tilpasse sig nye stillinger og
opgaver for at kunne varetage koncernens interesser.

Forretnings- og resultatorientering

Vi ønsker, at vores medarbejdere skal have udviklingspotentiale, og at de udviser en resultatorienteret holdning.

Åbenhed, kommunikation og medbestemmelse

Alle ansatte har ret til at få så meget at vide om koncernens politik og planer, som det er muligt at offentliggøre uden at skade konkurrenceevnen. Vi ønsker at sikre samråd og medindflydelse ved beslutninger på alle niveauer, og vores kommunikation skal være objektiv og forståelig.

Effektiv ledelse

Vores succes afhænger af en intelligent og ambitiøs ledelse, som kan gøre hver eneste Amesto-ansat til en entusiastisk medarbejder. En leder skal se koncernens behov som helhed, være kreativ og være åben for ideer, uanset hvor de kommer fra.

Forpligtelser overfor ejere og samfund

Amesto-medarbejdere skal være gode samfundsborgere i det lokale og nationale miljø.
Vores selskaber og vores medarbejdere har forpligtelser over for aktionærerne, som har skabt grundlaget for vores arbejdspladser. Dette forpligter os til at:

  • Tage vare på de midler, som vi er blevet betroet.
  • Sørge for udbytte af den investerede kapital.
  • Udnytte mulighederne for en fortsat lønsom vækst