BUSINESS MED HOVEDET OG HJERTET

Corporate Social Value.

Det er en god forretning at tænke tredobbelt bundlinje. Det mener vi i Amesto. Vi vælger at kalde det Corporate Social Value, fordi vi ser værdien i det arbejde, vi udfører, og det vi tilfører - både til vores selskab og til det samfund, vi opererer i. Corporate Social Value (CSV) skaber stolthed og mening omkring det arbejde, vi udfører, og det selskab, vi bygger. Det er hos os strategisk forankret i hvert selskab. 

Vi er værdiskabere; for ejere, medarbejdere, partnere og samfund. I tråd med vores filosofi om langsigtethed og generationsperspektiv ønsker vi at bidrage til samfundsnyttige projekter over en længere tidsperiode. Vi tror på, at tålmodighed er nøglen til at nå målet.

FN’s bæredygtighedsmål

Amesto anvender FN's bæredygtighedsmål (SDGs) som ramme for de projekter, vi arbejder med. Vi er en mangfoldig virksomhed med flere selskaber og satsninger. Gennem vores virksomheder arbejder vi strategisk med følgende mål.
Læs mere
 

Code of Conduct

Amestos virksomheder skal drives i overensstemmelse med koncernens grundholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er at udvikle mennesker og skabe værdier.
Læs mere

Mød vores intraprenører

Hos Amesto har vi mange intraprenører, der vælger at bruge deres iværksættergener i en allerede etableret organisation frem for at starte egen virksomhed. Lær vores intraprenører bedre at kende!
Læs mere

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vores mission er, at medarbejderne skal være stolte af at arbejde i en virksomhed, der er fremadskuende og bevidst om sit miljøansvar.
Læs mere