Code of Conduct.

Amestos virksomheder skal drives i overensstemmelse med koncernens grundholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er at udvikle mennesker og skabe værdier. Vores mål er at få medarbejderne til at trives ved at behandle hver enkelt individuelt og med respekt. Medarbejdere opfordres til at udvikle sine evner, og vi stræber efter jobsikkerhed i koncernen.

FN's bæredygtighedsmål

Amestos retningslinjer for samfundsansvar og etik udtrykker koncernens forpligtelser med hensyn til centrale ansvarstemaer som menneskerettigheder, sundhed, miljø, sikkerhed og anti-korruption. Disse er baseret på FN's menneskerettighedserklæring, ILO's kernekonventioner og OECD's retningslinjer for multinationale selskaber.

Amesto er tilsluttet FN’s Global Compact og har forpligtet sig i forhold til Global Compacts målsætninger relateret til menneskerettigheder, miljøhåndtering og anti-korruption. Amesto sluttede sig til FN-initiativet i 2012 på initiativ af koncernchef Arild Spandow. Vi bruger FN's bæredygtighedsmål som en ramme for de projekter, vi arbejder med. 

Mere om de mål, vi støtter

Vi er

Værdiskabere.

Icon

FN’s bæredygtighedsmål

Amesto anvender FN's bæredygtighedsmål (SDGs) som ramme for de projekter, vi arbejder med. Vi er en mangfoldig virksomhed med flere selskaber og satsninger. Gennem vores virksomheder arbejder vi strategisk...


Icon

Mød vores intraprenører

Hos Amesto har vi mange intraprenører, der vælger at bruge deres iværksættergener i en allerede etableret organisation frem for at starte egen virksomhed. Lær vores intraprenører bedre at kende!


Icon

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vores mission er, at medarbejderne skal være stolte af at arbejde i en virksomhed, der er fremadskuende og bevidst om sit miljøansvar.