Frister og ændringer i love og regler

Her har vi samlet en række gode og informative kilder, så du kan holde dig ajour om regeringens ændringer i love og regler. Vores løn- og regnskabseksperter vil også give dig gode råd og løsninger i fremtiden for, hvordan du håndterer disse ændringer.

Midlertidig utsettelse av betalingsfrister

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst. 

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil automatisk blive omfattet af de lempede regler. Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.   

Virksomhederne har desuden mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.  

De nye frister kan findes her

Bidrag til barselsfond 

Opkrævningen af bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 udskydes til indbetaling sammen med bidrag for 3. kvartal 2020. Betalingsfristen er d. 14. oktober 2020. 

Ønsker virksomheden at indbetale for 1. og 2. kvartal 2020 til DA Barsel efter de normale frister, er dette fortsat en mulighed.  

Såfremt virksomheden via lønsystem allerede har indbetalt bidrag for 1. kvartal 2020 – og ønsker beløbet tilbageført, kan man kontakte DA Barsel via kontaktformular eller telefon. 

Refusionsudbetalinger angående medarbejdere på barselsorlov i henholdsvis 1. og 2. kvartal 2020, vil blive udbetalt uden forudgående betaling af bidrag for de to kvartaler. Udbetaling af refusionerne vil følge de normale frister. 

 

Årsrapporter

Fristen for at indsende årsrapporter forventes udskudt med 3 måneder.  
Oprindeligt skulle årsrapporterne have været afleveret d. 31. maj 2020, men denne frist forventes nu udskudt til 30. juni 2020.