Økonomi

Likviditet og muligheder i svære tider.

De fleste mennesker har forbedret likviditeten øverst på dagsordenen, og de har brug for det nu. Vi er derfor tæt på drøftelserne og løsningsforslagene for små og mellemstore virksomheder. Her finder du en samling af løsninger, der kan forbedre din likviditet.

Stimuleringspakke

Den danske regjeringen har lagt frem en krisepakke på 285 milliarder danske kroner.  De 55 mia. kroner som direkte støtte, mens de 230 mia. kroner er ekstra likviditet til virksomhederne. 

Anlægsloftet for de danske regioner og kommuner er blevet fjerne for resten af 2020. Det betyder, at der kan igangsættes projekter som ellers skulle have været delt ud over flere år eg. renovering af skoler/institutioner, udvidelse og vedligeholdelse af vejet etc. Dette vil naturligvis medføre at langt flere håndværkere og entreprenører kan holde deres medarbejdere beskæftiget, og man kan udnytte ”frirummet” når skoler etc. er lukket ned.

Regeringen har præsenteret to nye garantiordninger særligt med henblik på at hjælpe virksomheder i de industrier, hvis omsætning og indtjening er hårdest ramt af COVID-19 udbruddet.  

Garantiordningerne er rettet mod hhv. små og mellemstore virksomheder (SMVer), som har oplevet et driftstab på mere end 50% samt større virksomheder, der alle får en statsgaranti på 70% af bankernes udlån, hvis de kan dokumentere et omsætningstab som følge af Covid-19.

Kompensasjon for faste utgifter

Virksomheder kan ansøge om at få midlertidig kompensation for faste udgifter fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 

  • Alle virksomheder uanset branche kan søge 
  • Virksomheden skal opleve et fald på mere end 40% som følge af Covid-19 
  • De faste udgifter skal udgøre min. 25.000 kr. fra 9. marts til 9. juni 
  • Man kan få dækket en andel af de faste udgifter afhængig af nedgangen i omsætning 
  • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 % 
  • Nedgang 60 – 80 %.: Kompensation 50 % 
  • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 % 

Kompensationen efterreguleres ved udgangen af perioden, hvis omsætningsfaldet ikke svarer til det forventede . Virksomheder, der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil blive kompenseret 100% af de faste udgifter.