Fortrolighedserklæring

Fortrolighedserklæring.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger beskriver vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi indsamler om kunder og besøgende på vores websider; hvordan vi indsamler oplysningerne; hvordan vi bruger dem, og hvordan vi varetager kundernes rettigheder og overholder bestemmelserne i persondatalovgivningen.

Indsamling, opbevaring, sammenstilling, videregivelse og anden behandling af personoplysninger er reguleret i persondataloven. Loven stiller blandt andet strenge krav til fortrolighed og sikkerhed ved behandling af personoplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med, at loven overholdes. «Personoplysninger» er oplysninger og vurderinger, som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, postadresse og e-mailadresse.

Dataansvarlig

Amesto Group er ansvarlig for virksomhedens behandling af personoplysninger. Ifølge loven er det den «dataansvarlige», der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Det er den dataansvarlige, der skal sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i henhold til loven. Du finder Amesto Groups kontaktoplysninger nederst i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Hvilke typer personoplysninger der behandles

Når du er kunde hos os, gemmer vi dine kontaktoplysninger (herunder navn, fødselsdato, køn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse). For at føre regnskab og administrere løn gemmer vi de oplysninger, som er nødvendige for at kunne udbetale løn, sikre korrekte betalinger og træk, foretage pensionsindbetalinger og -udbetalinger og foretage korrekt skatteindberetning.

Vi gemmer også e-mails og anden skriftlig kommunikation, som vi modtager fra dig, herunder tilbagemeldinger fra dig om dit kundeforhold hos os, om vores serviceydelser, vores kundeservice eller lignende.

Hvis vi modtager oplysninger fra dig i forbindelse med, at du giver samtykke til at (i) deltage i en af vores spørgeundersøgelser eller konkurrencer, (II) modtage nyhedsbreve og opdateringer eller (III) deltage i lignende aktiviteter, gemmer vi disse oplysninger.

Når du benytter dig af de serviceydelser, vi tilbyder (f.eks. forretningssystemer inden for CRM, ERP og HR), bliver oplysninger om brug, navigation, internetforbindelse, teknisk udstyr og anvendte enheder automatisk registreret af vores måleværktøj og tekniske logfiler.

Formålet med behandlingen – hvad oplysningerne anvendes til

Regnskabs- og lønoplysninger, kontaktoplysninger, oplysninger om eventuelle tillægsydelser og oplysninger, vi ellers modtager fra dig, gemmes først og fremmest for at kunne administrere dit kundeforhold hos os og levere vores ydelser. Dette omfatter blandt andet løn- og personaleydelser, fakturaer, håndtering af betalinger samt kommunikation med dig i forbindelse med dit kundeforhold, så vi kan give dig den nødvendige hjælp og nyttige oplysninger. Oplysningerne sætter os samtidig i stand til at analysere, tilpasse og forbedre vores udbud af serviceydelser og vores kommunikation med dig.

De oplysninger, som vores måleværktøj og tekniske logfiler automatisk registrerer om brug, navigation, internetforbindelse, teknisk udstyr m.m., anvendes også til administration af kundeforholdet og bidrager til at sikre, at serviceydelserne hele tiden fungerer, som de skal, og har den rette kvalitet. Vi kan proaktivt løse eventuelle tekniske problemer, før du bemærker dem, minimere risikoen for fejl og forhindre misbrug af dit abonnement eller vores serviceydelser. Oplysningerne sætter os også i stand til at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på de forskellige tekniske enheder, du måtte benytte dig af, og på skærme i forskellige størrelser. Endvidere fører vi statistik og kortlægger tendenser for at kunne udvikle, forny og forbedre udbuddet af serviceydelser, tilbyde vores kunder det ønskede programindhold og kommunikere med vores indholdsleverandører om dette.
 

Hvor længe oplysningerne gemmes

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, der er beskrevet i ovenstående afsnit, eller for at opfylde visse lovkrav. Det betyder, at opbevaringstiden for de forskellige typer oplysninger kan variere. Ifølge bogføringsloven skal fakturaoplysninger gemmes i mindst 5 år. Det er nødvendigt at gemme dine kontaktoplysninger, så længe du er kunde hos os (og et vist tidsrum herefter, blandt andet for at give dig den bedst mulige service, hvis du vælger at vende tilbage til os), og det kan være nødvendigt at gemme andre typer oplysninger (f.eks. e-mails og chatlogfiler fra kommunikation med kundeservice) i kortere tid.

Hvem vi deler oplysningerne med

Vores moderselskab Spabo Gruppen AS er leverandør og samarbejdspartner i forbindelse med dele af vores aktiviteter og serviceydelser. Relevante oplysninger deles derfor med Spabo Gruppen AS og bruges til samme formål som de ovenfor beskrevne.

Også enkelte andre tredjeparter udfører serviceydelser på vores vegne og hjælper os med driften af virksomheden og levering af serviceydelser. Sådanne tredjeparter får adgang til relevante oplysninger af hensyn til samme formål som beskrevet ovenfor.

Vi indgår skriftlige aftaler med tredjeparter, som vi videregiver oplysninger til, og stiller tydelige krav om at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, herunder krav om informationssikkerhed.

I det omfang det er pålagt ved lov eller retslig afgørelse eller nødvendigt af hensyn til efterforskning af mulige lovovertrædelser mod vores virksomhed, vil relevante oplysninger kunne blive udleveret til offentlige myndigheder eller andre berettigede.

Hvordan vi beskytter oplysningerne

Vi arbejder struktureret og systematisk med at værne om informationssikkerheden og gør brug af såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de gemte personoplysninger mod uautoriseret adgang og brug. I det omfang vi deler personoplysninger med tredjeparter, stiller vi tilsvarende krav om informationssikkerhed til dem.

I forbindelse med en eventuel omorganisering, omstrukturering eller fusion eller et salg eller anden overførsel af aktiver videregiver vi oplysninger, herunder personoplysninger, forudsat at modtageren indvilger i at beskytte personoplysningerne på en måde, som er i overensstemmelse med vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Når vi i forbindelse med videregivelsesprocessen overfører personoplysninger til lande uden for EØS og andre regioner med omfattende databeskyttelseslove, sørger vi for, at oplysningerne overføres i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og i henhold til gældende love om beskyttelse af personoplysninger.

Cookies og webbeacons

Når du besøger Amestos websider, anvender vi automatisk cookies og webbeacons (små billeder) og registrerer din IP-adresse. Cookies er små tekstfiler, som websiden beder browseren om at gemme på din computer eller din mobilenhed. En webbeacon (pixelkode) er et usynligt mærke, der placeres på enkelte websider. Disse benyttes blandt andet til at se, om du har besøgt webstedet tidligere, således at vi kan give dig en bedre brugeroplevelse.  Du kan også indstille din browser til automatisk at deaktivere cookies. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge alle funktionerne på vores websted, hvis du har deaktiveret cookies.

Amesto benytter en tjeneste fra Cookieinformation AS til at identificere cookies og lignende sporingskode på vores websider. Dette sætter os i stand til at identificere, hvem der modtager data fra hver enkelt cookie, og dokumentere, hvad de modtagne data bruges til. Vi overvåger, hvilke scripts der skal fjernes for at stoppe datalækage fra tredjepartscookies.

Dem, der besøger Amestos websteder, bestemmer selv, om de vil afgive personoplysninger. Hvis du indtaster personoplysninger i form af eksempelvis e-mailadresse eller telefonnummer, bruger vi dem til at håndtere din henvendelse og oprette en interesseprofil.  Amesto deler ikke dine personoplysninger med andre tredjeparter end vores leverandører. Vi beskytter dine personoplysninger og sikrer dine rettigheder gennem databehandleraftaler.

Amesto indsamler ved hjælp af Google Analytics anonymiserede oplysninger om besøgende på sine websteder. At oplysningerne er anonymiserede betyder, at vi ikke kan spore de indsamlede oplysninger til den enkelte bruger. Google Analytics henter oplysningerne fra den besøgendes browser, og dette omfatter blandt andet IP-adresse, operativsystem, browserprogram og skærmopløsning.

Formålet med dette er at udarbejde statistikker, som vi bruger til at forbedre og videreudvikle indholdet og funktionaliteten på websiderne. Statistikken giver os blandt andet svar på, hvor mange der besøger de forskellige sider, hvor længe besøget varer, hvor brugerne kommer fra, og hvilke browsere der anvendes.

Hvis du ikke ønsker, at Amesto skal indsamle anonymiserede data om dig, kan du deaktivere denne funktion på Google Analytics eller ændre sikkerhedsindstillingerne på din computer. Du kan læse mere om, hvordan du undgår at blive registreret af Google Analytics, her.


Interne søgninger på webstederne
Vi bruger en intern søgemaskine på vores websteder, så de besøgende nemt kan finde de oplysninger, de leder efter. Brugsmønstret for søgningerne gemmes, men oplysningerne kan ikke spores tilbage til den enkelte bruger.


Sociale medier
På Amestos websteder anvendes funktioner til deling af indhold på Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram, således at de besøgende kan dele indholdet i deres netværk. Vi bruger ikke tredjepartscookies/-leverandører til delingsfunktionen på vores websider. Vi gemmer heller ikke den enkelte brugers profil eller aktiviteter på de sociale medier.

 

Links til andre websteder og tjenester

Vores websider kan indeholde links til andre websteder, og nogle af vores tjenester kan give dig adgang til tredjepartstjenester. Amesto Group er ikke ansvarlig for sådanne eksterne websteder.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende erklæringen om beskyttelse af personoplysninger eller brugen af personoplysninger, cookies eller lignende teknologier, kan du kontakte os på e-mailadressen  privacy@amesto.no. Du kan også benytte følgende kontaktoplysninger:


Amesto Group
att.: databeskyttelsesrådgiveren
Postboks 6395
N-0604 Etterstad

Telefon: +47 928 54 989

 

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den 9. maj 2018.