Medlem af UN Global Compact

Amesto er medlem af UN Global Compact.

Amesto har været medlem af FNs Global Compact siden 2012. Som medlemsvirksomhed er vi forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig statusrapport, "Communication on Progress - CoP".

FNs Global Compacts 10 principper giver retningslinjer for, hvordan virksomheden sikrer ansvarlige operationer inden for menneskerettigheder, arbejdsliv, antikorruption og miljø. Du kan læse mere om fremskridt i vores strategiske projekter i årsrapporten (2020) nedenfor.

CoP 2020

Purpose in the time of Corona.

In Amesto we have never moved faster in terms of our ESG strategy. We have implemented our “3P” strategy, including People (employees and customers), Planet and Profit into our way of thinking. We have addressed the fact that while we long have been talking about social responsibility, we have measured our performance solely on financial results. Our target is that by 2022 we will measure our management and businesses equally based on how they perform in each of these areas.

Læs hele rapporten (pdf)