Søge hjemmeside:

Trippel bunnlinje | Amest

VÅRE VERDIER

People - Planet - Profit

Business med hovedet og hjertet

Tredobbelt bundlinje skaber mening og stolthed.

Den tredobbelte bundlinje er en regnskabsmodel udviklet af forskeren John Elkington i 1990'erne, som viser sammenhængen mellem økonomi, miljø og social værdiskabelse. Tanken bak konceptet er, at det en virkomshed laver skal give fordele for både virksomheden, forbrugerne og miljøet ved at fremme sociale og miljømæssige resultater på lige fod med økonomiske, for at opnå langsigtet succes. 

Inspireret af Elkington fungerer den tredobbelte bundlinje som en slags bindeled, der viser sammenhængen mellem Amesto som virksomhed, vores medarbejderes engagement og vores ansvar for samfundet og miljøet. Ligesom Elkington mener vi, at strategiske planer bør ikke udelukkende baseres på profit, men omfatte to andre lige så vigtige faktorer, nemlig miljø (planet) og skabelse af social værdi (people).

Det er en god forretning at tænke tredobbelt bundlinje. Det mener vi i Amesto. Vi vælger at kalde det Corporate Social Value, fordi vi ser værdien i det arbejde, vi udfører, og det vi tilfører - både til vores selskab og til det samfund, vi opererer i. Corporate Social Value (CSV) skaber stolthed og mening omkring det arbejde, vi udfører, og det selskab, vi bygger. Det er hos os strategisk forankret i hvert selskab. 

Vores værdier skaber stolthed og mening omkring det arbejde, vi udfører, og den virksomhed, vi bygger. Vores sociale projekter er tæt knyttet til kerneforretningen. At være værdiskabere med hoved og hjerte er dybt rodfæstet gennem vores ejere, ledere og mere end 1000 ansatte. Det er en del af vores DNA.

3P cases

We have learnt that triple bottom line works best when we use what we are really good at in order to solve big or small social challenges, while simultaneously contributing towards profitability.
Nature76_466x466

PEOPLE, PLANET, PROFIT ER EN GOD EJERSTRATEGI

Lønsomhed og bæredygtighed bør ikke ses som to forskellige størrelser, men som to sider af samme sag, siger Arild Spandow, CEO for Amesto. De har valgt at ændre et tidligere ensidigt fokus på overskud til øget fokus på samfund og mennesker gennem det, der kaldes den tredobbelte bundlinje.
Architecture30_466x466

FN’S BÆREDYGTIGHEDSMÅL

Amesto anvender FN's bæredygtighedsmål (SDGs) som ramme for de projekter, vi arbejder med. Vi er en mangfoldig virksomhed med flere selskaber og satsninger. Gennem vores virksomheder arbejder vi strategisk med følgende mål.
Nature6_466x466

MEDLEM AF UN GLOBAL COMPACT

Amesto har været medlem af FNs Global Compact siden 2012. Som medlemsvirksomhed er vi forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig statusrapport - "Communication on Progress - CoP".
Technology113-466x466

MILJØFYRTÅRN

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vores mission er, at medarbejderne skal være stolte af at arbejde i en virksomhed, der er fremadskuende og bevidst om sit miljøansvar.

INNOVATION

Virksomhederne kan ikke længere selv bestemme, om de vil satse på teknologi og digitalisering, hvis de ønsker at være relevante og lønsomme. Spørgsmålet er ikke, om de skal bruge det, men hvordan.

MANGFOLDIGHED

Mangfoldighed beriger arbejdslivet og bidrager direkte til lønsomhed og værdiskabelse. Kundesegmenter ændrer sig hurtigt, især i et globalt perspektiv.
Mangfold 10 466x466

#ASKMORE

Helt ærligt. Tager du gode valg?

For at være helt ærlig. Det betyder faktisk noget, hvem du vælger at arbejde for eller med. Det har betydning, hvilken type leder du vælger at være, hvilken leverandør du vælger at arbejde med, og hvilke, måske små, men stadig gode valg, du træffer for miljøet hver dag. Du behøver ikke være perfekt, det er vi heller ikke. Du skal bare tænke over de valg du tager.

---------------------BODY END ----------------------------