Tredobbelt bundlinje

BUSINESS MED HOVEDET OG HJERTET

Tredobbelt bundlinje skaber mening og stolthed.

Det er en god forretning at tænke tredobbelt bundlinje. Det mener vi i Amesto. Vi vælger at kalde det Corporate Social Value, fordi vi ser værdien i det arbejde, vi udfører, og det vi tilfører - både til vores selskab og til det samfund, vi opererer i. Corporate Social Value (CSV) skaber stolthed og mening omkring det arbejde, vi udfører, og det selskab, vi bygger. Det er hos os strategisk forankret i hvert selskab. 

Inspireret af Elkington fungerer den tredobbelte bundlinje som en slags bindeled, der viser sammenhængen mellem Amesto som virksomhed, vores medarbejderes engagement og vores ansvar for samfundet og miljøet. Ligesom Elkington mener vi, at strategiske planer bør ikke udelukkende baseres på profit, men omfatte to andre lige så vigtige faktorer, nemlig miljø (planet) og skabelse af social værdi (people).

Vi er værdiskabere

Vi er værdiskabere; for ejere, medarbejdere, partnere og samfund. I tråd med vores filosofi om langsigtethed og generationsperspektiv ønsker vi at bidrage til samfundsnyttige projekter over en længere tidsperiode. Vi tror på, at tålmodighed er nøglen til at nå målet.

Vores værdier skaber stolthed og mening omkring det arbejde, vi udfører, og den virksomhed, vi bygger. Vores sociale projekter er tæt knyttet til kerneforretningen. At være værdiskabere med hoved og hjerte er dybt rodfæstet gennem vores ejere, ledere og mere end 1000 ansatte. Det er en del af vores DNA.

People, Planet, Profit er en god ejerstrategi

Lønsomhed og bæredygtighed bør ikke ses som to forskellige størrelser, men som to sider af samme sag, siger Arild Spandow, CEO for Amesto. De har valgt at ændre et tidligere ensidigt fokus på overskud til øget fokus på samfund og mennesker gennem det, der kaldes den tredobbelte bundlinje.
Læs mere
 

Medlem af UN Global Compact

Amesto har været medlem af FNs Global Compact siden 2012. Som medlemsvirksomhed er vi forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig statusrapport -  "Communication on Progress - CoP".
Læs mere
 

FN’s bæredygtighedsmål

Amesto anvender FN's bæredygtighedsmål (SDGs) som ramme for de projekter, vi arbejder med. Vi er en mangfoldig virksomhed med flere selskaber og satsninger. Gennem vores virksomheder arbejder vi strategisk med følgende mål.
Læs mere
 

Innovation

Virksomhederne kan ikke længere selv bestemme, om de vil satse på teknologi og digitalisering, hvis de ønsker at være relevante og lønsomme. Spørgsmålet er ikke, om de skal bruge det, men hvordan.
Læs mere
 

Mangfoldighed

Mangfoldighed beriger arbejdslivet og bidrager direkte til lønsomhed og værdiskabelse. Kundesegmenter ændrer sig hurtigt, især i et globalt perspektiv.
Læs mere
 

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vores mission er, at medarbejderne skal være stolte af at arbejde i en virksomhed, der er fremadskuende og bevidst om sit miljøansvar.
Læs mere