Søge hjemmeside:

Innovasjon | Amesto

"Innovation on the edge"

 

 

Simplifying Business

Teknologi + innovation = sandt.

I Amesto har vi stor tiltro til, at kombinationen af teknologi og mennesker kan skabe unikke tjenestekoncepter, der kan forenkle forretningsdriften og undgå unødig belastning af miljøet. Eksempler på dette er AI-løsninger, der optimerer fangst af krill, og Semine, som er vores avancerede regnskabsrobot.

Virksomhederne kan ikke længere selv bestemme, om de vil satse på teknologi og digitalisering, hvis de ønsker at være relevante og lønsomme. Spørgsmålet er ikke, om de skal bruge det, men hvordan. For det er den måde, teknologien anvendes på, der adskiller dem, der har førertrøjen på, fra dem, der bliver overhalet.

I Amesto arbejder vi på, at bæredygtighed skal blive en del af vores DNA. Vi lever efter det, vi kalder "Innovation on the edge", hvor løsningerne gøres til selvstændige forretningsområder, som vi arbejder dedikeret med, før de implementeres i selskabets grundstruktur.

"Indstillingen om, at "sådan gør vi, og sådan har vi altid gjort", dræber al kreativitet. For at få succes med teknologi skal man være i stand til at træffe gode valg og tage en vis risiko."

TIPS TIL DEM, DER ØNSKER AT SATSE PÅ INNOVATION:

10 iværksættervirksomheder er dømt til at mislykkes, og det kan ofte skyldes setuppet omkring idéen snarere end selve idéen. Har du platformen? Geografisk tilstedeværelse? Kundegrundlag? Det er vigtige overvejelser. Satser du på nye bæredygtige løsninger, skal fundamentet også være bæredygtigt.

Det er vigtigt, at du har eller tilegner dig ekspertise og erfaring og har en forståelse af det marked, du vil ind på, forklarer Arild Spandow, CEO og ejer af Amesto. Vurder, om du kan frigøre tid og penge ved at automatisere backoffice-funktioner og administrative opgaver.

Hvis det skal lykkes, skal du desuden holde dig opdateret, være nysgerrig og stille spørgsmål. Hvis du ikke har lært noget nyt den sidste uge, sakker du bagud. Du skal interessere dig for omverdenen. Du behøver ikke fancy kontorer i stærke farver, men stærke interesser. Tro ikke, at det skal være lønsomt dette regnskabskvartal, men lønsomt på sigt.

Sammensæt et team med forskellige mennesketyper. Mangfoldighed giver ofte kreative fordele og styrker innovationskraften. Forskellige meninger skaber gode diskussioner og nye idéer. Måske er det også nyttigt at se på eksisterende tjenester og produkter. Kan de optimeres? Omstruktureres? Bygges om? Innovation handler meget om at samle tanker og indtryk og se muligheder. Det er nok nogle af grundene til, at 9 ud af 10 intraprenører i Amesto har succes.

Måske er det godt at have en lille smule paranoia, siger Arild grinende. Det holder dig på tæerne og øger din konkurrencelyst.

---------------------BODY END ----------------------------