FN’s bæredygtighedsmål

FN’s bæredygtighedsmål.

Amesto er en mangfoldig virksomhed med flere selskaber og satsninger.  Vi bruger FN's bæredygtighedsmål som en ramme for de projekter, vi arbejder med. FN’s bæredygtighedsmål er oversat fra den engelske benævnelse Sustainable Development Goals (SDGs). Dette er et fælles arbejdsplan for de 193 medlemslande i FN, der trådte i kraft i 2016. Arbejdsplanen består af 17 mål og 169 delmål, der strækker sig frem til 2030. Gennem vores virksomheder arbejder vi strategisk med følgende mål:

SDG 3 og 9
Good health and wellbeing & Industry, Innovation and Infrastructure
Amesto Solutions leverer forretningssystemer, som effektiviserer små og store virksomheder i hele Norden. Vi har gennem vores probono-projekt for Læger uden Grænser et fælles mål om at gøre organisationen til et udstillingsvindue for, hvor effektivt en NGO kan administreres. Vores langsigtede arbejde får organisationen til at vokse, uden at der er behov for flere medarbejdere, således at flere af de penge, de indsamler, kan bruges ude i felten til at redde liv.  Amesto Solutions arbejder også gennem dette projekt med SDG 9,5: Inden 2030 skal vi have formået at opgradere infrastruktur og forældede industrier til at være bæredygtige, med øget effektivitet og miljøvenlige teknologier.

SDG 8,3 og 10
Decent work and economic growth & Reduce inequalities
Amesto AccountHouse er specialister i outsourcingtjenester. De bistår alt fra enkeltmandsvirksomheder til børsnoterede virksomheder med regnskaber, løn og HR-tjenester.  Amesto AccountHouse leverer probono-tjenester til sociale iværksættere gennem et samarbejde med Socentral.  En social iværksætter starter en virksomhed på grundlag af, at de ønsker at løse en samfundsudfordring. AccountHouse bidrager som rådgivningsspecialister og tilfører værdi, således at den sociale iværksætter får mulighed for at lykkes.

SDG 10.3
Reduce Inequalities
Toptemp ser det som sin opgave at være døråbner for den rigtige person til det rigtige job. De har derfor fundet en strategisk samarbejdspartner i Charge & Give a job.. Sammen vil de arbejde på at sikre lige muligheder og mindske uligheder på arbejdsmarkedet. Inklusion er vigtig for at skabe en ordentlig integrationsproces. Erhvervslivet er begyndt at åbne op for værdien af mangfoldighed, og flere ser sig selv som villige til at tage chancer med mennesker, der har “mærkelige navne". Top Temp er med i front for at fremme værdien af mangfoldighed og arbejdsintegration.

SDG 8.3
Aprila bank fremmer jobskabelse, iværksætterkultur, kreativitet og innovation gennem sit forretningsgrundlag.  Deres forretningsidé bygger på at opmuntre til formalisering og vækst af mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder ved at forenkle adgangen til finansielle tjenester.