Mangfoldighed

#askmore

Hvorfor er mangfoldighed vigtig i en virksomhed?

Mangfoldighed beriger arbejdslivet og bidrager direkte til lønsomhed og værdiskabelse, siger Ariane Spandow, Head of Corporate Social Value i Amesto. Kundesegmenter ændrer sig hurtigt, især i et globalt perspektiv. Sælgerne skal i stigende grad tilpasse sig nye kundegrupper, nye kulturer og nye forretningsstrukturer.

– At lære af hinanden og være åbne for nye impulser og andre meninger skaber øget dynamik, konkurrenceevne og handlekraft, siger Ariane. Ved at skabe lige muligheder skaber vi et stærkere grundlag for innovation og værdiskabelse.

Værdien ligger i vores forskelle

Amesto har længe haft fokus på at øge andelen af kvindelige medarbejdere og udvide aldersspændet og ser samtidig på, hvordan mangfoldigheden kan øges.

Mangfoldighed handler om at acceptere, forstå og værdsætte mennesker omkring dig. Det handler om forskellige perspektiver og meninger, og det handler om den værdi og magt, der ligger i vores forskelle.

Vi er selvfølgelig enormt stolte af, at der er en stadig større andel af kvinder i ledergruppen og et større aldersspænd i koncernen. Men selvom dette er vigtige målsætninger, er vi optaget af at øge bevidstheden om forskelligheder i hele organisationen.

Hvem ansætter vi, hvordan ansætter vi, og hvordan supplerer de nye kompetencer de eksisterende? Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej.

50 % kvinder er ikke nok

Helt ærligt. Tænker du også, at du har gjort nok, når halvdelen af ledergruppen er kvinder? Kønsbalance er vigtigt, men det er ikke nok. Mangfoldighed handler om at se hele mennesket og dyrke forskelligheder i et miljø med lige vilkår.
Læs mere
 

Tredobbelt bundlinje

Det er en god forretning at tænke tredobbelt bundlinje. Det mener vi i Amesto. Vi vælger at kalde det Corporate Social Value, fordi vi ser værdien i det arbejde, vi udfører, og det vi tilfører - både til vores selskab og til det samfund, vi opererer i.
Læs mere