People, Planet, Profit er en god ejerstrategi

3P-model

People, Planet, Profit er en god ejerstrategi.

Lønsomhed og bæredygtighed bør ikke ses som to forskellige størrelser, men som to sider af samme sag, siger Arild Spandow, CEO for Amesto. De har valgt at ændre et tidligere ensidigt fokus på overskud til øget fokus på samfund og mennesker gennem det, der kaldes den tredobbelte bundlinje. Tredobbelt bundlinje betyder at vores ledere skal levere resultater inden for alle tre områder: People, Planet og Profit.

Amesto har arbejdet med det sociale aspekt af forretningen siden 2012. Koncernens ejere har implementeret en 3P-model baseret på måling af virksomhederne ikke kun ud fra et økonomisk perspektiv, men også med mennesker og miljø.

3P model

Bæredygtig ledelse.

I dag følger vi op på vores ledere på den tredobbelte bundlinje med parametrene People, Planet og Profit. Hvis for eksempel de økonomiske resultater indfries, men målsætningerne for People og Planet er under minimumskravene, er målene ikke opnået fuldt ud. Vores ambition er, at ændringer skal sætte gang i en kædereaktion, hvor hvert led i hele organisationen tilskyndes til at arbejde med de tre P'er: People, Planet, Profit.

Som leder af Amesto er Lars Rinnan stolt over at blive styret på mere end bare bundlinjen. Hør, hvad han synes om at levere på den tredobbelte bundlinje, og hvordan forretningsverdenen vil se ud i 2029.

Hvordan måler vi den tredobbelte bundlinje?

I Amesto måles "People" ud fra en månedlig intern medarbejderundersøgelse (&frankly) og kundeundersøgelser (Net Promoter Score, NPS). "Planet" måles ud fra strategien og opnåede mål med hensyn til konkrete sociale og grønne værdiskabende projekter, mens "Profit" måles ud fra økonomiske resultater (EBITDA). Lederne af de forskellige selskaber skal rapportere alle tre til bestyrelsen, og målet er, at alle tre dele på sigt skal vægtes ligeligt i forhold til målopnåelse.

De små tiltag

Det handler ikke længere om de store ting. Det handler om de små valg, du træffer hver dag. Du behøver ikke redde verden i morgen; du kan starte, dér hvor du er, og med de midler, du har til rådighed. Tro ikke, at du skal løse det hele på én gang.

Du kan for eksempel rense PC'en for at forlænge dens levetid. I en forretningssammenhæng kan hardwaren måske genbruges. Man behøver ikke altid at købe nyt udstyr til en ny medarbejder. Vi kan smide mindre væk og tænke smartere.

Til hverdag har vi allerede vænnet os til at holde videomøder, hvilket betyder, at vi i høj grad undgår at belaste miljøet med unødvendige rejser. At flere arbejder hjemme kan også mindske behovet for lokaler, så vi dermed undgår unødige ressourcekrævende operationer.